regio UE GR MDRAP Tasnad fonduri_ue
Search

A 2007-2013 Regionális Operatív Program stratégiai célja – a turizmus, amely országos és regionális elsőbbséget jelent, mivel tartós és kiegyensúlyozott gazdasági-társadalmi fejlődést biztosíthat a meglévő természeti, történelmi és kulturális adottságok kihasználása révén.

A projekt fő célja a román turisztikai örökségnek, mindenekelőtt a Tasnád város körüli turisztikai örökségnek népszerűsítése az országon belül és külföldön, az Országos Turisztikai Információs és Népszerűsítő Központ kialakításával Tasnád városban, egy új, sajátos módon ellátott épületben, egy könnyen elérhető és belátható vidéken, a Országos Turisztikai Információs és Népszerűsítő Központok hálózatán belül.

A projekt fő céljából származó cél az országkép javítása, Romániának, mint turisztikai célpontnak népszerűsítése, és a román turizmus vonzerejének növelése, a román turisztikai ajánlatok integrált rendszerének kialakítása révén.

A projekt sajátos céljai, amelyek a projekt bevezetése révén elérhetőek:

1.        Az Országos Turisztikai Információs és Népszerűsítő Központ létesítése Tasnád városban, „A Szatmár megyei Tasnád város Országos Turisztikai Információs és Népszerűsítő Központja” projekt bevezetése révén, továbbá – a Tasnád-i CNIPT (OTINK) -, egy új, sajátos módon ellátott és felszerelt épületben, az információs központok hálózatához csatolva. Az épület Tasnád településen lesz kialakítva, a Ștefan cel Mare utca 108. szám alatt, egy könnyen elérhető és belátható vidéken, a szórakozóhely közvetlen közelében.

2.        A helyi természeti- és antropikus erőforrások láthatósági fokának növelése a nemzeti és nemzetközi turisztikai piacokon, az információs szolgáltatások fejlesztése és rendszeresítése, a turisztikai ajánlat, a termékek, a turisztikai csomagok és turisztikai helyek népszerűsítése révén, a Tasnád-i OTINK által.

3.        A turisták minőségi turisztikai információkhoz való hozzáférésének biztosítása, a Tasnád-i OTINK keretén belül, annak érdekében, hogy a turisták tájékoztatást kapjanak a vidéken gyakorolható turizmus formáiról és ezek megvalósulásához szükséges eszközökről.

4.        A turisztikai ajánlat integrált rendszerének létesítése, és a Tasnád-i OTINK bevonása az Országos Turisztikai Információs és Népszerűsítő Központok hálózatába, egy internetes portál fejlesztése révén, és egy adatbázis és egy tájékoztató alap kezdeményezése, amely képes hozzájárulni Románia turisztikai célpontként való népszerűsítéséhez, és a román turizmus vonzerejének növeléséhez.

5.        A vidék turizmusa fejlesztésének eredményeként a munkahelyek megtartása és új munkahelyek létrehozása.

6.        A helyi gazdasági tényezők bevételeinek növekedése a turizmusból, az eseményeket követő időszakban, a fogyasztásnak a projekt bevezetése révén történő ösztönzése eredményeként.

A projekt hozzájárul a természeti, antropikus örökségek és a turisztikai infrastruktúra kidomborításához, valamint a kereset és kínálat összehangolásához helyi/övezeti/területi/országos szinten, a turisták érdeklődésének ösztönzése céljából Tasnád vidékét, és egyértelműen Szatmár megyét illetően, és a turisztikai ajánlat hatáskörzetének kiterjesztése nemzeti és nemzetközi szinten.