regio UE GR MDRAP Tasnad fonduri_ue
Search

Programul Operaţional Regional 2007-2013 are ca obiectiv strategic - turismul, acesta reprezentând o prioritate naţională şi regională deoarece poate asigura o dezvoltare economico-socială durabilă şi echilibrată prin valorificarea potenţialului natural, istoric şi cultural existent.

Obiectivul general al proiectului îl constituie promovarea potenţialului turistic românesc, în ţară şi în străinătate, cu precădere a potenţialului turistic din zona orașului Tăşnad, prin crearea Centrului Naţional de Informare şi Promovare Turistică (CNIPT) în oraşul Tăşnad,  într-o construcţie nouă, dotată şi echipată specific, cu destinaţie unică, amplasată într-o zonă accesibilă cu o bună vizibilitate, ca parte a reţelei de Centre Naţionale de Informare şi Promovare Turistică.

Obiectivul derivat din obiectivul general al proiectului este îmbunătăţirea imaginii de ţară, cu scopul de a promova România ca destinaţie turistică şi de a creşte atractivitatea turismului românesc, prin instituirea unui sistem integrat al ofertei turistice româneşti.

Obiectivele specifice ale proiectului, identificate ca fiind realizabile prin implementarea proiectului, sunt următoarele:

1.       Crearea Centrului Naţional de Informare şi Promovare Turistică în oraşul Tăşnad, prin implementarea proiectului: „Centru Naţional de Informare şi Promovare Turistică în Oraşul Tăşnad, judeţul Satu Mare, în continuare - CNIPT Tăşnad - , într-o construcţie nouă, dotată şi echipată specific, conectată la reţeaua centrelor de informare. Clădirea va fi situată în orașul Tășnad, pe strada Ștefan cel Mare, nr. 108, într-o zonă cu trafic accesibil şi cu o bună vizibilitate în imediata apropiere a zonei de agrement;

2.      Creşterea gradului de vizibilitate a resurselor naturale şi antropice locale pe piaţa turistică internă şi internaţională prin dezvoltarea şi structurarea serviciilor de informare şi promovare a ofertei turistice, a produselor, a pachetelor şi punctelor turistice, prin CNIPT Tăşnad;

3.      Asigurarea accesului turiştilor la informaţia turistică de calitate, în cadrul CNIPT Tăşnad, în vederea informării acestora asupra formelor de turism ce pot fi practicate în zonă şi asupra mijloacelor de realizare a acestora;

4.      Instituirea unui sistem integrat al ofertei turistice şi integrarea CNIPT Tăşnad ca parte a reţelei de Centre Naţionale de Informare şi Promovare Turistică, prin dezvoltarea unui portal web şi iniţierea unei baze de date şi de documentare, capabilă să contribuie la promovarea României ca destinaţie turistică şi creşterea atractivităţii turismului românesc; colectarea, organizarea şi furnizarea de date şi informaţii de interes pentru turişti, investitori şi tour-operatori;

5.      Menţinerea şi crearea de noi locuri de muncă, drept rezultat al dezvoltării turismului în zonă;

6.      Creşterea veniturilor factorilor economici locali din turism în perioada ex-post, ca urmare a  stimulării consumului prin implementarea proiectului.

Proiectul contribuie la punerea în valoare a potenţialului natural, antropic şi al infrastructurii turistice, precum şi la armonizarea cererii şi ofertei în turism la nivel local/zonal/regional/naţional, cu scopul declarant de stimulare a interesului turiştilor pentru zona Tăşnad şi implicit judeţul Satu Mare şi extinderea zonei de impact a ofertei turistice din zonă la nivel naţional şi internaţional.